Jazyk: CZ Jazyk: EN

PUBLIKACE

Technologie zneškodňování odpadních vod z galvanického vylučování povlaků ZnNi

Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou
Používání galvanických lázní pro vylučování slitinových povlaků vzhledem k vzrůstajícím nárokům na korozní odolnost výrobků nabývá na významu. Své použití nachází v širokém spektru průmyslu, nicméně prioritní využití je při povrchové úpravě komponentů pro automobilový průmysl.
Odvrácenou stranou těchto technologií se jeví problematika likvidace odpadních vod. Je nutné si uvědomit, že lázně pro vylučování slitinových povlaků obsahují relativně velké množství komplexotvorných látek. Je to nezbytné vzhledem k vysoké pracovní hodnotě pH lázně, konkrétně u lázně ZnNi se pohybuje okolo 13. Dalším problémem je fakt, že při provozu lázně dochází k vzniku určitého množství kyanidů, které následně vážou ionty Ni2+ a Zn2+ do relativně stabilních komplexů. Proto likvidace oplachových odpadních vod z této technologie patří mezi obtížnější. Více...

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Problematika RAS v odpadních vodách se v současné době stává noční můrou provozovatelů technologií povrchových úprav.

Hlavní problém spočívá v tom, že zatímco u ostatních znečišťujících látek jako jsou např. těžké kovy, jsou hodnoty limitů pro vypouštění do povrchových vod obvykle technologicky dosažitelné,je u RAS možnost jejich výraznějšího snížení limitovaná. Parametr RAS (rozpuštěné anorganické soli) lze totiž běžnou chemickou úpravou odpadní vody v zneškodňovací stanici ovlivnit minimálně, naopak samotným procesem neutralizace dochází k jejich tvorbě a tím ke zvýšení koncentrace RAS ve vyčištěné odpadní vodě. Více...

Kosmická technologie v galvanizovnách

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou
Využívání galvanických povlaků vyloučených ze slitinových lázní v současné době nabývá na významu vzhledem k požadavkům na vysokou korozní odolnost a současně na minimalizaci použití chromátů s obsahem šestimocného chromu.
Nejvíce rozšířenou slitinovou lázní je lázeň ZnNi. Provozování slitinových lázní klade vysoké nároky na přesné dodržení technologických parametrů. Jedním z důležitých provozních parametrů je složení lázně, konkrétně obsah rozpustných uhličitanů. Provozem lázně dochází ke vzrůstu jejich obsahu. Proto nutné použít vhodnou technologii pro odstranění uhličitanů z lázně.
V praxi je využíván vymrazovací způsob odstranění uhličitanů. Je založen na teplotní závislosti rozpustnosti-tzn. rozpustnost uhličitanu sodného klesá s poklesem teploty. Pokud tedy ochladíme lázeň na dostatečně nízkou teplotu, dojde ke krystalizaci převážné části obsažených uhličitanů.
Stěžejním krokem vymrazovací technologie je tedy teplota, na kterou je nutné lázeň ochladit.
V praxi lze použít dva principiálně odlišné typy zařízení pro vymrazování. Více...

Základní parametry procesů likvidace odpadních vod s obsahem těžkých kovů

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou   
Technologie likvidace OV z obsahem těžkých kovů lze rozdělit na 3 skupiny: 
- srážecí procesy 
- sorpce na ionexech 
- speciální procesy (mebránové separace- elektroflotace, elektrokoagulace, nanofiltrace, elektrodialýza.  , biologické  procesy)   

Vzhledem k složitosti a finanční náročnosti jsou tyto procesy v praxi málo rozšířeny, a proto se v naprosté většině se k zneškodňování odpadních vod z obsahem těžkých kovů využívají technologické postupy založené na srážecich procesech, resp. na sorpcí na ionexech.
Sorpce na ionexech je relativně účinná metoda, ale vyžaduje již relativně čistou vodu(bez mastnot, pevných částic)- v praxi se tedy používá jako druhý stupeň čištění po předchozím vysrážení).
Srážecí procesy používané při likvidaci vod z obsahem těžkých kovů lze rozdělit dle použitého srážedla na hydroxidické, uhličitanové a sulfidické. Existují samozřejmě i další srážecí postupy např. vysrážení  Ba jako síran barnatý, sráženi wolframu, molybdenu a vanadu jako nerozp. železité soli .... nicméně praktický význam je malý. Více...

Vizualizace v provozech povrchových úprav

Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou  

Aplikace systémů ASŘ v provozech povrchových úprav v současné době nabývá na významu. V podstatě každá větší nová linka povrchových úprav je vybavena systémem ASŘ, kdežto vizualizace je stále považována za určitý nadstandard.  

To je způsobeno zjevným ekonomickým efektem automatizace, to znamená snížení nákladů na pracovní sílu. Vizualizace se naproti tomu může na první pohled jevit jako takové hezké barevné obrázky na monitoru, které jsou i užitečné, nicméně praktický efekt není až tak významný.

To je ale zásadní omyl. Vizualizace totiž neslouží jenom pro samotné zobrazení technologického procesu, ale zejména pro tvorbu protokolů, receptur a v neposlední řadě i pro ovládání technologických zařízení. Více...

 

Přidáno 20. 5. 2016, autor: Pavel Just

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   nahoruNahoru

Nezávazná poptávka

Jméno a příjmení: *

Firma: *

E-mail: *

Telefon:

Zpráva: *

Napište číslici osm: *      

TECHNOLOGIE