povrchové úpravy

  • automatizované galvanické linky pro povrchové úpravy jako např. elektrochemické vylučování povlaků Zn, Cr, Cu, Ni,
    Sn, Cr, eloxování hliníku a slitin, elektroforetické lakování , moření, odmaštění apod.
  • komponenty a zařízení pro povrchové úpravy - vany operační a přípravné, dopravníky, filtrační zařízení, zdroje,
    zařízení pro dávkování lesků a další zařízení pro galvanizovny
  • systémy topení a chlazení lázní včetně regulace, vymražování slitinových lázní Zn/Ni
  • řízené nátoky, separátory mastnot z odmašťovacích lázní
  • automatizované systémy řízení pro linky povrchových úprav zahrnující kompletní hardwarové i softwarové řešení

Standardní provedení operačních van je PP, PVC, PE resp. PVDF, pro topené operace korozivzdorná ocel nebo ocel vyložená plastem.

Vany jsou vybaveny dle dané operace elektrovodnými lůžky a armaturami, topnými a chladícími hady, hladinoměry, přestřikem hladin, systémem doplňování odparu a dalším příslušenstvím dle potřeby dané technologie.

Naše firma nabízí také systém pro dokonalou cirkulaci lázně ve vanách pomocí ejektorových trysek, který zaručuje vysokou účinnost daného technologického procesu. V praxi lze využít např. pro fosfátovací, odmašťovací popř. niklovací nebo chromátovací lázeň a pro celou řadu dalších technologií zcela dle požadavků zákazníka.

Jako jediní v České republice, nabízíme inovativní zařízení pro vymražování uhličitanů ze slitinové lázně ZnNi pracující na principu polovodičového chlazení. Zcela tedy odpadá nutnost použití finančně náročných a hlučných kompresorových chladících zařízení.

Poskytujeme servis 24 hod denně, 7 dní v týdnu.

Doba pro provedení servisního zásahu je daná pouze dobou potřebnou na cestu k zákazníkovi.

Vyvíjíme vlastní software, což zaručuje budoucí bezproblémové změny a úpravy, záruku servisu a zajištěnou zákaznickou podporu.