Neutralizační a zneškodňovací stanice


 • dodávky průtočných a odstavných zneškodňovacích (neutralizačních) stanic pro čištění průmyslových odpadních vod
 • kompletní automatizace zneškodňovacích stanic
 • možnost vizualizace technologického procesu na PC
 • ionexové dočišťovací stanice s ručním nebo automatickým ovládáním
 • zajišťujeme kompletní servis včetně vypracování projektu

Odstavná zneškodňovací stanice pro vody z údržby akumulátorů
Průtočná zneškodňovací stanice pro alkalicko-kyselé a chromové odpadní vody

Mimo dodávek kompletních ZS nabízíme samozřejmě výměnu popř. repasi části zařizení jako např:

 • dávkovací zařízení pro přípravu a dávkování chemikálií, jako např. vápenný hydrát, bentonit, kyselina, louh ...
 • automatizaci stávající ZS s manuální obsluhou
 • sedimentační, akumulační, reakční nádrže
 • zařízení pro měření pH nebo redoxu
 • kalová koncovka včetně kalolisu
 • ionexové kolony, popř. pískové, nebo filtry s aktivním uhlím

 

Firma disponuje špičkovými odborníky z branže, kteří mají dlouholeté zkušenosti z praxe při realizacích významných zakázek v průmyslu i jiných oblastech.

Realizovali jsme náročné zakázky pro automobilový průmysl, ve kterých jsme zúročili naše dlouholeté zkušenosti a znalosti.

Nabízíme individuální přístup k zákazníkovi, flexibilitu, typová řešení i realizace na klíč.

Poskytujeme servis 24 hod denně, 7 dní v týdnu.

Doba pro provedení servisního zásahu je daná pouze dobou potřebnou na cestu k zákazníkovi

Vyvíjíme vlastní software, což zaručuje budoucí bezproblémové změny a úpravy, záruku servisu a zajištěnou zákaznickou podporu.